สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งานนโยบายและแผน
หนังสือส่งกำหนด/เรียก/นัด ประชุมสภา
ประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี 2562
งานบริหารบุคคล
ส่วนการคลัง
งานการเงิน
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุ
อบต.ในเครือข่าย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2563
อา พฤ
29 30 1 2 34 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 3 ธันวาคม 2563
ราคาน้ำมันวันนี้
แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นายวัฒนา ศาลาแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา


นางสาวสายวสันต์ คนชุม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวนุธิดา บรรเทาบุญ
นักพัฒนาชุมชน


นายศุภชัย แสงงาม
นิติกร


นางสาวรุ่งนภา จันทร์กลางเดือน
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวภรภัทร อินทร์บุญ
นักจัดการงานทั่วไป


นางวันเพ็ญ อินทร์บุญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


สิบเอกไพทูลย์ แสงหิรัญ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวนิภาพร อุทพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวันชัย อินสุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์


นายวีระ จ่าพิชม
พนักงานขับรถยนต์


นายสุเทพ เอี้ยงโสนก
พนักงานดับเพลิง


นายดิเรก แป้นเชื้อ
พนักงานดับเพลิง


นายวีระยุทธ สุริยาเย็น
พนักงานขับรถยนต์


นายสมบัติ เกยดอน
ยาม


นางสาวสมหมาย บำเพ็ญพงษ์
ภารโรง
สาส์นจากนายกฯ

ดาบตำรวจรังสันต์ อุทพันธ์
สาส์นจากนายก
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.67.179
คุณเข้าชมลำดับที่ 35,862

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
Link กระทรวง
แบบสอบถาม
 
งค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
110 หมู่ 1 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 31110
Tel : 0-4466-6952
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.