สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งานนโยบายและแผน
หนังสือส่งกำหนด/เรียก/นัด ประชุมสภา
ประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี 2562
งานบริหารบุคคล
ส่วนการคลัง
งานการเงิน
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุ
อบต.ในเครือข่าย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2563
อา พฤ
29 30 1 2 34 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 3 ธันวาคม 2563
ราคาน้ำมันวันนี้
แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต 

 

 
Detect language » Hungarian
 

ระบบเศรษฐกิจ

***********************************

            1. การเกษตร

ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม การเพาะปลูก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา มีการเพาะปลูกพืชที่สำคัญ คือ ข้าว พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบจึงเหมาะแก่การปลูกข้าว นอกจากการปลูกข้าวแล้วยังมีการปลูกผลไม้ พืช ผัก ทำไร่ในบางพื้นที่ เช่น มันสำปะหลัง ปลูกอ้อย ยางพารา เป็นต้น

 

2. การประมง

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ไม่มีการประมงขนาดใหญ่ มีเพียงการประมงน้ำจืดเล็กๆ ตามแหล่งน้ำจืดธรรมชาติ

 

3. การปศุสัตว์

                การปศุสัตว์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภค  และจำหน่าย เช่น สุกร ไก่ เป็ด วัว ควาย

                ฟาร์มไก่ไข่  1  แห่ง

                ฟาร์มสุกร  1  แห่ง

 

            4. การบริการ

ร้านเสริมสวย  5  แห่ง

ร้านซ่อมรถ  6  แห่ง

ร้านอินเทอร์เน็ต  1  แห่ง

ร้านซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า  1  แห่ง

 

5. การท่องเที่ยว

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่าง ๆ

 

6. การอุตสาหกรรม

การประกอบการอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยาส่วนใหญ่แล้ว   

เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน โรงสีข้าว  จำนวน  13  แห่ง

 

            7. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

การพาณิชย์

ร้านรับซื้อยางรถยนต์เก่า  1  แห่ง

ลานรับซื้อพืชผลทางการเกษตร  1  แห่ง

ร้านค้าต่างๆ 67 แห่

กลุ่มอาชีพ

กลุ่มอาชีพการเกษตร 5 กลุ่ม

กลุ่มอาชีพเย็บผ้าโหล 1 กลุ่ม

กลุ่มอาชีพเย็บรองเท้า 1 กลุ่ม

 

8. แรงงาน

ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย และเป็นพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้

สาส์นจากนายกฯ

ดาบตำรวจรังสันต์ อุทพันธ์
สาส์นจากนายก
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.219.31.204
คุณเข้าชมลำดับที่ 35,575

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
Link กระทรวง
แบบสอบถาม
 
งค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
110 หมู่ 1 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 31110
Tel : 0-4466-6952
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.